荣华乐(鸢肩公子二十余)

作者:李贺 朝代:唐朝
荣华乐(鸢肩公子二十余)原文
【荣华乐】 鸢肩公子二十余,齿编贝,唇激朱。 气如虹霓,饮如建瓴,走马夜归叫严更。 径穿复道游椒房,尨裘金玦杂花光。 玉堂调笑金楼子,台下戏学邯郸倡。 口吟舌话称女郎,锦祛绣面汉帝旁。 得明珠十斛,白壁一双。 新诏垂金曳紫光煌煌。 马如飞,人如水,九卿六官皆望履。 将回日月先反掌,欲作江河惟画地。 峨峨虎冠上切云,竦剑晨趋凌紫氛。 绣段千寻贻皂隶,黄金百镒贶家臣。 十二门前张大宅,晴春烟起连天碧。 金铺缀日杂红光,铜龙啮环似争力。 瑶姬凝醉卧芳席,海素笼窗空下隔。 丹穴取凤充行庖,臞臞如拳那足食? 金蟾呀呀兰烛香,军装武妓声琅珰。 谁知花雨夜来过?但见池台春草长。 嘈嘈弦吹匝天开,洪崖箫声绕天来。 天长一矢贯双虎,云弝绝骋聒旱雷。 乱袖交竿管儿舞。吴音绿鸟学言语。 能教刻石平紫金,解送刻毛寄新兔。 三皇后,七贵人,五十校尉二将军。 当时飞去逐彩云,化作今日京华春。
荣华乐(鸢肩公子二十余)拼音解读
【róng huá lè 】 yuān jiān gōng zǐ èr shí yú ,chǐ biān bèi ,chún jī zhū 。 qì rú hóng ní ,yǐn rú jiàn líng ,zǒu mǎ yè guī jiào yán gèng 。 jìng chuān fù dào yóu jiāo fáng ,máng qiú jīn jué zá huā guāng 。 yù táng diào xiào jīn lóu zǐ ,tái xià xì xué hán dān chàng 。 kǒu yín shé huà chēng nǚ láng ,jǐn qū xiù miàn hàn dì páng 。 dé míng zhū shí hú ,bái bì yī shuāng 。 xīn zhào chuí jīn yè zǐ guāng huáng huáng 。 mǎ rú fēi ,rén rú shuǐ ,jiǔ qīng liù guān jiē wàng lǚ 。 jiāng huí rì yuè xiān fǎn zhǎng ,yù zuò jiāng hé wéi huà dì 。 é é hǔ guàn shàng qiē yún ,sǒng jiàn chén qū líng zǐ fēn 。 xiù duàn qiān xún yí zào lì ,huáng jīn bǎi yì kuàng jiā chén 。 shí èr mén qián zhāng dà zhái ,qíng chūn yān qǐ lián tiān bì 。 jīn pù zhuì rì zá hóng guāng ,tóng lóng niè huán sì zhēng lì 。 yáo jī níng zuì wò fāng xí ,hǎi sù lóng chuāng kōng xià gé 。 dān xué qǔ fèng chōng háng páo ,qú qú rú quán nà zú shí ? jīn chán ya ya lán zhú xiāng ,jun1 zhuāng wǔ jì shēng láng dāng 。 shuí zhī huā yǔ yè lái guò ?dàn jiàn chí tái chūn cǎo zhǎng 。 cáo cáo xián chuī zā tiān kāi ,hóng yá xiāo shēng rào tiān lái 。 tiān zhǎng yī shǐ guàn shuāng hǔ ,yún bà jué chěng guō hàn léi 。 luàn xiù jiāo gān guǎn ér wǔ 。wú yīn lǜ niǎo xué yán yǔ 。 néng jiāo kè shí píng zǐ jīn ,jiě sòng kè máo jì xīn tù 。 sān huáng hòu ,qī guì rén ,wǔ shí xiào wèi èr jiāng jun1 。 dāng shí fēi qù zhú cǎi yún ,huà zuò jīn rì jīng huá chūn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

李贺 李贺 李贺(790-816),字长吉,河南昌谷(今河南省宜阳县)人。唐皇室远支。因父亲名晋肃,「晋」、「进」同音,不得参加进士科考试,堵塞了仕进之路,仅作过几年奉礼郎(管宗庙祭祀司仪一类事务的从九品小官)。他对这种低微的职务很不满,年少失意,心情抑郁,再加上刻苦作诗,损害了身体,年仅二十七岁就逝世了。李贺早年即工诗,很有才名,受知于韩愈、皇甫湜。他继承了《楚辞》的…详情

荣华乐(鸢肩公子二十余)原文,荣华乐(鸢肩公子二十余)翻译,荣华乐(鸢肩公子二十余)赏析,荣华乐(鸢肩公子二十余)阅读答案,出自李贺的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。东方诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.dftcdq.com/shi/3723.html

诗词类别

李贺的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语